Pave Frans udtaler juletidens “Urbi et Orbi” og giver sin velsignelse på Peterspladsen

Urbi-et Orbi-velsignelsen meddeles fra Peterskirkens ydre loggia (den centrale balkon) af en nyvalgt pave; desuden hver juledag, påskedag og ved visse andre særlige lejligheder. Talen og velsignelsen er en henvendelse til kristne over hele verden. Pave Frans sagde blandt andet: Guds søn, trøst ofrene for vold mod kvinder, som er steget i denne pandemitid. Giv håb til småbørn og unge, der lider af mobning og misbrug. Vis trøst og varme til ældre mennesker, især dem der føler sig mest alene. Giv ro og sammenhold i familierne, børnenes første opdragere og grundlaget for samfundets struktur.

Vatikanstaten, 25. december 2021

GUDS ORD, som skabte verden og som giver mening til historien og menneskehedens rejse, blev kød og tog bolig iblandt os. Han kom som en hvisken, som susen fra en blid brise, for med undren at fylde hjertet hos enhver mand og kvinde, der er åben for dette mysterium.

Ordet blev kød for at kunne samtale med os. Gud ønsker ikke at føre en monolog, men en dialog. For Gud selv, Fader, Søn og Helligånd, er dialog, et evigt og uendeligt fællesskab af kærlighed og liv.

Ved Jesu komme, Ordets Person der blev kød, ind i vor verden, viste Gud os vejen til møde og dialog. Sandelig, han skabte vejen ved at inkarnere sig selv, så vi kunne kende vejen og følge den i tillid og håb.

Søstre og brødre, “hvordan ville vor verden være uden den tålmodige dialog fra de mange generøse personer, som holder familier og lokalsamfund sammen?” (Fratelli Tutti, 198). I denne pandemiske tid er vi kommet til at indse dette mere og mere. Vor evne til sociale relationer er hårdt prøvet; der er en stigende tendens til at trække sig tilbage, til at gøre det hele selv, til at holde op med at gøre en indsats for at møde andre og gøre ting sammen. Også på internationalt plan er der risiko ved at undgå dialog, risikoen for, at komplekse kriser fører til lette løsninger i stedet for den længere vej med dialog. Den vej der fører til løsning af konflikter og til varige fordele for alle.

Ja, selv når budskabet om frelserens fødsel, kilden til sand fred, genlyder i vore hjerter og i hele verden, fortsætter vi med at være vidne til et stort antal konflikter, kriser og uenigheder. Disse synes aldrig at ende; efterhånden lægger vi næsten ikke mærke til dem. Vi er blevet så vant til dem, at omfattende tragedier nu bliver forbigået i tavshed; vi vil ikke risikere at høre skrig af smerte og nød fra mange af vore brødre og søstre.

Lad os tænke på befolkningen i Syrien, som i mere end et årti har erfaret en krig, der har resulteret i mange ofre og et utal af fordrevne personer. Lad os se på Irak, som stadig kæmper for at komme sig over en langvarig konflikt. Lad os lytte til skrig fra børn, der kommer fra Yemen, hvor en enorm tragedie, overset af alle, stille har stået på i årevis og forårsager dødsfald hver eneste dag.

Lad os også huske de fortsatte spændinger mellem israelere og palæstinensere, der trækker ud uden en løsning, med stadig mere alvorlige sociale og politiske konsekvenser. Vi bør heller ikke glemme Betlehem, Jesu fødested, som også oplever vanskeligheder på grund af pandemiens økonomiske følger, der forhindrer pilgrimme i at besøge Det Hellige Land og påvirker folks liv negativt. Lad os tænke på Libanon, som gennemgår en hidtil uset krise, ledsaget af meget bekymrende økonomiske og sociale forhold.

Alligevel, i hjertet af natten, se! Håbets tegn! I dag blev “Kærligheden, der bevæger solen og de andre stjerner” (Paradiso, XXXIII, 145), som Dante siger, kød. Han kom i menneskelig skikkelse, han delte vor situation, og han nedbrød muren af vor ligegyldighed. I nattens kulde strækker han sine små arme ud mod os: han har brug for alt, men alligevel kommer han for at give os alt. Lad os bede ham om styrken til at være åben for dialog. Lad os på denne festlige dag bede ham vække en længsel i vor hjerte efter forsoning og broderskab. Vend os til ham i bøn.

LILLE JESUS, giv fred og enighed til Mellemøsten og hele verden. Opretholde alle dem, der yder humanitær hjælp til folk, der er tvunget til at flygte fra deres hjemlande; trøste det afghanske folk, som i mere end fyrre år har været hårdt prøvet af konflikter, der har drevet mange til at forlade landet.

KONGE AF ALLE FOLK, hjælp politiske autoriteter med at bringe fred i samfund, der er ramt af spændinger og konflikter. Oprethold befolkningen i Myanmar, hvor intolerance og vold ikke sjældent rammer det kristne samfund og dets tilbedelsessteder, og skygger for dette folks fredelige ansigt.

Foto: Vatican Media.

Vær en kilde til lys og støtte for alle dem, der tror på og stræber efter, på trods af alle forhindringer, at fremme møde og dialog. I Ukraine forhindre nye udbrud af en langvarig konflikt.

PRINS AF FRED, hjælp Etiopien til igen at finde vejen til forsoning og fred gennem et ligefremt møde, der sætter folks behov over alt andet. Lyt til bøn fra dem, der bor i Sahel-regionen, og som erfarer den internationale terrorismes vold. Vend dit blik mod befolkningerne i Nordafrika, der er plaget af splittelser, arbejdsløshed og økonomisk ulighed. Lindre smerten for vore mange brødre og søstre, som lider af interne konflikter i Sudan og Sydsudan.

Giv, gennem dialog, gensidig respekt og anerkendelse af ethvert menneskes rettigheder og kulturelle værdier, at værdierne solidaritet, forsoning og fredelig sameksistens kan sejre i hjerterne hos folkene i Amerika.

GUDS SØN, trøst ofrene for vold mod kvinder, som er steget i denne pandemitid. Giv håb til småbørn og unge, der lider af mobning og misbrug. Vis trøst og varme til ældre mennesker, især dem der føler sig mest alene. Giv ro og sammenhold i familierne, børnenes første opdragere og grundlaget for samfundets struktur.

Foto: Vatican Media

GUD-MED-OS, giv sundhed til svagelige og inspirer alle mænd og kvinder af god vilje til at søge de bedst mulige måder at overvinde den nuværende sundhedskrise og dens virkninger. Åben hjerter for at sikre, at nødvendig lægehjælp – og vacciner i særdeleshed – leveres til de mennesker, der har mest brug for dem. Belønne dem, der generøst hengiver sig til at tage sig af familiemedlemmer, syge og de mest udsatte i vor midte.

BARN AF BETHLEHEM, giv at de mange militære og civile krigsfanger og nylige konflikter, og alle dem, der er fængslet af politiske årsager, snart kan vende hjem. Lad os ikke være ligeglade med den tragiske situation for migranter, fordrevne personer og flygtninge. Deres øjne beder os om ikke at se den anden vej og ignorere vor fælles menneskelighed, men i stedet gøre deres historier til vore egne og være opmærksomme på deres situation.

EVIGE ORD der blev kød, gør os opmærksom på vor fælles hjem, som lider under den skødesløshed, som vi så ofte behandler det med. Inspirer politiske ledere til at indgå effektive aftaler, så fremtidige generationer kan leve i et miljø med respekt for livet.

Daniel Ibáñez/CNA

Kære brødre og søstre, midt i alle vor tids mange problemer hersker håbet, “for os er et barn født” (Esajas 9:6). Han er Guds ord, som blev et spædbarn, kun i stand til at græde og havde brug for hjælp til alt. Han ønskede at lære at tale, ligesom alle andre børn, så vi kunne lære at lytte til Gud, vor Fader, at lytte til hinanden og tale sammen som brødre og søstre.

O Kristus, født for vor skyld, lær os at vandre ved din side på fredens stier.

Glædelig jul til alle!

  • Urbi et Orbi (lat. urbs = by, orbis = jordkredsen). For byen Rom og for hele verden. Pavens højtidelige velsignelse over byen Rom og de audienssøgende, og over alle de kristne i hele verden. Udtrykket stammer fra Laterankirken, byen Roms domkirke, hvor paverne tidligere havde deres residens. Dens officielle titel er: Urbis et Orbis Mater et Caput (lat. Byens og Verdens Moder og Overhoved). Urbi-et Orbi-velsignelsen meddeles nu fra Peterskirkens ydre loggia (den centrale balkon) af en nyvalgt pave; desuden hver juledag, påskedag og ved visse andre særlige lejligheder. En gammel skik, som blev afbrudt i 1870, da den italienske stat blev grundlagt og kirkestaten nedlagt. Paverne trak sig da tilbage i frivilligt fangenskab i Vatikanet og viste sig ikke mere for offentligheden uden for deres område indtil 1929. I dette tidsrum blev velsignelsen urbi et orbi kun givet i Peterskirken. Først efter forsoningen mellem Kirken og den italienske stat begyndte paverne igen at give velsignelsen fra Peterskirkens ydre loggia. Det skete under Pius XI i det hellige år 1933 – (Katolsk mini-leksikon)

Kilde: CNA

Oversat af Kuno Arnkilde

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her