EWTN │Danmark

Erling E. Rasmussen fylder 80 år

Komponist Erling Elmark Rasmussen

Erling Elmark Rasmussen er tidligere gymnasielærer på Christianshavns Gymnasium og den 11. februar fylder han 80 år. Han er også den mest kendte komponist i Den katolske Kirke i Danmark.

Han har komponeret syv messer til Kirken, 150 vekselsange til liturgisk brug, samt musik til påskeliturgien fra Palmesøndag til Påskedag. 300 salmemelodier – én til hver af de tekster i salmebogen, som ikke har egen melodi. Han har skrevet to kantater til sin tidligere arbejdsplads og orgelforspil til samtlige salmemelodier fra koralbogens 2003-udgave. 1300 forskellige i alt.

Han var ansat som organist i den katolske domkirke, Sankt Ansgars Kirke i København i 17 år og siden sin pensionering fra gymnasiet i 2007 har Erling Rasmussen fungeret som orgelvikar i en lang række kirker i Storkøbenhavn. Og så holder han også foredrag bl.a. om store danske salmedigtere og især om yndlingskomponisten Richard Wagner.

KATOLSK LIV mødte ham tilfældigt i Sankt Nikolaj Kirke i Hvidovre, kort før jul, og det kom der en aftale ud af. Vi besøger Erling Rasmussen i hans hjem på Frederiksberg – og gør videosamtalen offentlig inden hans runde dag.

Exit mobile version